امیر شامانی

امیر شامانی
نام
امیر
نام خانوادگی
شامانی

مدرک تحصیلی

  1. کارشناسی مهندسی عمران از دانشکده فنی واحد تهران مرکز 
  2. کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری-گرایش دیجیتال از دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

سوابق حرفه ای

  1. عضویت در آکادمی آرتک و برگزاری ورکشاپ‌های تخصصی در حوزه‌ی معماری دیجیتال و تکنولوژی معماری از سال 95
  2. عضو هیئت موسسان آکادمی آرتک فعال در حوزه‌ی معماری دیجیتال و تکنولوژی معماری

 

سوابق آموزشی

تدریس و برگزاری ورکشاپ‌های تخصصی و ساخت پروژه‌های تکنولوژیک معماری