هادی افشاری

هادی افشاری

مشخصات

نام
هادی
نام خانوادگی
افشاری
Email

مدرس دوره های

بازاریابی در حرفه ی معماری
برندینگ در حرفه ی معماری
مرکز معماری ایران