حامد مسیح تهرانی

حامد مسیح تهرانی
نام
حامد مسیح
نام خانوادگی
تهرانی

مشخصات فردی:

 • نام و نام خانوادگی: محمد حامد مسیح تهرانی 

           

این رزومه و سوابق فقط مربوط به فضا کار آموزشی و تدریس میشود .

و در این رزومه  به سوابق طراحی و اجرایی حذف شده

سوابق آموزشی قبل از ورود به حوزه تدریس  نظام مهندسی :

 • همکاری با تیم آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر مهدوی نژاد 86-85
 • مسئول امور فرهنگی بنیاد علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران 87-85
 • مسئول و طراح آزمونهای منظم سنجش و دانش در سال 85
 • مسئول و طراح آزمونهای منظم جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا در سال 86-85
 • مشاور امور تحصیلی در جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا 89-85
 • مدرس مبانی نظری و تاریخ معماری  موسسه آموزش عالی  ماهان در مقطع کاردانی به کارشناسی
 • مدرس مبانی نظری و تاریخ  تاریخ معماری جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا
 •  مدرس مبانی نظری و تاریخ  تاریخ معماری موسسه آکادمی تخصصی معماری
 • مدرس مبانی نظری و تاریخ  تاریخ معماری موسسه فکر برتر
 • مدرس مبانی نظری و تاریخ  تاریخ معماری موسسه بعثت
 • مدرس مبانی نظری و تاریخ و تنظیم شرایط آموزشگاه سیمیا
 • مدرس مبانی نظری و تاریخ و تنظیم شرایط آموزشگاه مدرسان شریف رشت
 • فعالیت در چندین شرکت معماری در زمینه طراحی و اجرای پروژه های مسکونی
 • مدرس تاریخ معماری ایران وجهان دانشگاه پیام نور تا سال 92

 

سوابق کار آموزشی در زمینه نظام مهندسی معماری :

 

-   مدریت دپارتمان نظام مهندسی موسسه آکادمی تخصصی معماری از شروع در سال 93 تا 97

-   مدرس بیش از 10 مبحث مقررات ملی ساختمان در موسسات مختلف تهران و شهرستان

  بصورت پروازی در یزد ، شیراز ؛ اصفهان و تبریز

 -    مدرس و مشاور  ویژه آزمون نظام مهندسی در آکادمی تخصصی معماری

 -   طراحی و برگزاری منظم آزمون های آزمایشی (شبیه سازی ) نظارت و اجرا

-   مبتکر تکنیک های آیین نامه خوانی برای آمون نظارت و اجرا

-   مبتکر  و گردآوری کننده ی تکنیک فهرست های گسترش یافته در آزمون نظارت و اجرا

-   بالاترین آمار قبولی مستند در بین تمامی موسسات ایران در آزمون بهمن 97 نظارت و اجرای معماری

-   مدیریت دپارتمان نظام مهندسی مرکز معماری ایران در سال 98 تا کنون

بالاترین آمار قبولی مستند در بین تمامی موسسات ایران در آزمون مهر 98 نظارت و اجرای معماری

برگزاری وبینار های رایگان  علمی و آموزشی در زمینه نظام مهندسی یا ریاست سازمان و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی

بالاترین آمار قبولی مستند در بین تمامی موسسات ایران در آزمون شهریو 99 طراحی  معماری