Rhino

Rhino

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 11 جلسه

شرح و سرفصل ها

 1. آشنایی با محیط نرم افزار ، قابلیت ها و تنظیمات اولیه                
 2. آموزش ابزار های ترسیمی و ویرایشی دو بعدی             
 3. آموزش مدیریت فایل های ترسیمی، لایه بندی، اندازه گذاری و
 4.  نقشه کشی دو بعدی                     
 5. آموزش ابزار های ترسیمی و ویرایشی سه بعدی            
 6. آموزش کار با surface  و solid                
 7. انجام پروژه های متعدد موضوعی با جزئیات معماری                   
 8. متریال دهی و رندر گیری پیش فرض راینو                 
 9. آشنایی با نحوه خروجی گرفتن و و مقیاس دهی در راینو             
 10. آموزش مدلسازی انواع پروژه های پیچیده معماری

مخاطبان

 1. دانشجویان و دانش آموزان معماری
 2. فارق التحصیلان رشته معماری/ شهرسازی/ ...
 3. شاغلان در عرصه معماری/ انرژی/ اجرا/ نظارت/...
 4. کسانی که به دنبال وسعت دادن به قابلیت های نرم افزاری/ حرفه ای/  پژوهشی/... خود هستند.
 5. کسانی که به دنبال تولید دیاگرام های / رندر های/ احجام ... حرفه ای هستند.
 6. کسانی که به دنبال اشتغال در حوزه مرمت / باز سازی / طراحی صنعتی /... هستند.

پیش نیازها

این دوره پیش نیازی ندارد.

مهارت ها

 1. آشنایی با محیط نرم افزار ، قابلیت ها و تنظیمات اولیه                
 2. آموزش ابزار های ترسیمی و ویرایشی دو بعدی             
 3. آموزش مدیریت فایل های ترسیمی، لایه بندی، اندازه گذاری و...